Huurders Belangen Vereniging Bernardus Wonen

Huurverhoging per 01-07-2017
Onlangs hebben alle huurders van Woonkwartier een brief gekregen met de jaarlijkse huurverhoging. De bijlagen van de tabellen treft u hierbij aan.Huurverhoging_2017_blad_1.pdf

Huurverhoging_2017_blad_2.pdf
Huurverhoging_2017_blad_3.pdf Huurverhoging_2017_blad_4.pdf Huurverhoging_2017_blad_5.pdf Huurverhoging_2017_blad_6.pdf Huurverhoging_2017_blad_7.pdf

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst Woonkwartier en de drie HV's. 

Woensdag 17 mei 2017 is de samenwerkingsovereenkomst met Woonkwartier en de drie Huurdersverenigingen (Bernardus Wonen, Dinteloord en Zevenbergen) ondertekend. Weer een stapje verder in de samenwerking!

Algemene Ledenvergadering HBV Bernardus Wonen op dinsdag 9 mei

De Algemene Ledenvergadering van HBV Bernardus Wonen van 9 mei 2017 werd bezocht door krap 40 huurders.
De presentatie "Zelf Aangebrachte Voorzieningen" door Karin van Spijk van Woonkwartier was erg interessant. in bijlage treft u de presentatie van het Presentatie_ZAV.pdf aan.

Verslag Algemene Ledenvergadering: 2017_05_09_verslag_ALV_HBV_BW.pdf

Inloop in de Kernen
Op zaterdag 6 mei van 14:00-16:00 uur heeft het bestuur van de HBV Bernardus Wonen spreekuur gehouden in Oud Gastel. Het was geen druk spreekuur maar wel efficient. Goed om te horen wat er in de kernen speelt!

Belangen
Het eerste HuurdersBelang is i.s.m. HV Dinteloord en Moerdijkse Waard verspreid. Hierbij treft u de digitale versie aan.Huurdersbelang_april_2017.pdf

Huurdersdag
De drie HV's hebben meegewerkt aan de landelijke huurdersdag. Hiervoor is
A5_Folder_huurdersvereniging-V2.pdf opgemaakt. Ook een mooie vorm van samenwerking tussen de drie HV's.


 

Huurder?
Huurdersbelangen
Vereniging Bernardus
Wonen behartigt
uw belangen!

 

Nieuws
laatste Nieuws
Laatste Nieuws: Onder leiding van een medewerker van de Woonbond wordt op dit moment gewerkt aan een fusie tussen de HV's (Dinteloord, Halderberge en Zevenbergen). Wilt u hierover meedenken neem dan contact op met Karin van Beers te bereiken onder nummer 06-  463 198 18